واحد شبکه و ارتباط داده با یه کارگیری کارشناسان مجرب در حوزه ارتباطات داه،فعالیت خود را درزمینه مشاوره ، طراحی ،اجرا،نطارت ونگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی مترکزنموده و پرسنلی را به خدمت گرفته است که بااجرای پروژه های معتبر وارائه راه حل های مفید در بهبود سرعت و امنیت شبکه های مشتریان ،افتخار پروژه های بزرگی را درکارنامه خود دارند.

معرفی مهارت های ما


خدمات شرکت شبکه پرداز تندیس آریا

  1. طراحی ،اجرا،نظارت ونگهداری انواع شبکه های کامپیوتری

    طراحی ،اجرا،نظارت ونگهداری انواع شبکه های کامپیوتری

  2. ارائه و پیاده سازی CRM

    ارائه و پیاده سازی CRM

  3. طراحی و پیاده سازی DATA CENTER

    طراحی و پیاده سازی DATA CENTER

نمونه کارهای ما