واحد شبکه و ارتباط داده با یه کارگیری کارشناسان مجرب در حوزه ارتباطات داده، فعالیت خود را در زمینه مشاوره ، طراحی، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی مترکز نموده و پرسنلی را به خدمت گرفته است که با اجرای پروژه های معتبر و ارائه راه حل های مفید در بهبود سرعت و امنیت شبکه های مشتریان، افتخار پروژه های بزرگی را در کارنامه خود دارند.

معرفی مهارت های ما


خدمات شرکت شبکه پرداز تندیس آریا

  1. طراحی، اجرا، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری

    طراحی ،اجرا،نظارت ونگهداری انواع شبکه های کامپیوتری

  2. ارائه و پیاده سازی سیستم CRM

    ارائه و پیاده سازی CRM

  3. طراحی و پیاده سازی DATA CENTER

    طراحی و پیاده سازی DATA CENTER

نمونه کارهای ما