شرح قابلیت های سامانه High Tell

 

  1. با تماس مشترک ، سیستم بدون نیاز به اطلاعات اضافه و با تشخیص شماره تماس گیرنده (تشخیص Caller ID) در صورت تغییر شماره وی ،شماره تلفن جدید مشترک را اعلام می کند .
  2. مشترکین قادر خواهند بود ازطریق تماس با سامانه و وارد کردن شماره تلفن مقصد، از شماره تلفن جدید مقصد خود مطلع شوند .
  3. قابلیت تماس خودکار سامانه با مشترکین و اعلام شماره تلفن جدید برای آنها .
  4. مشترکینی که به اشتباه ، شماره های قدیمی را شماره گیری می کنند، این قابلیت وجود دارد تا پس از قرائت شماره جدید ، مشترک را به صورت خودکار به شماره جدید هدایت کند.این قابلیت در موارد تماس مستقیم با فکس الزام دارد .

 

 

روش های پیاده سازی و  موارد فنی سامانه