آرشیو برچسب ها : پیاده سازی سیستم نوبت دهی جامع در بیمارستان ها

سیستم جامع و یکپارچه نوبت دهی بیمارستان مقدمه : جهت معرفی شرکت تندیس آریا به اطلاع می رسانیم، این شرکت در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستم های نوبت دهی ، با توجه به تجربه شرکت در زمینه شبکه و IT ،توانسته ،سیستم های متنوع نوبت دهی پیاده سازی نماید که زمان راه اندازی سیستم […]