راهکارهای شرکت های بازاریابی

راهکارهای شرکت تجاری

راهکارهای شرکت های تجاری   باتوجه به اینکه  شرکت های تجاری و بازرگانی قسمت های مختلف  اعم از بازرگانی ، حسابداری ، بازاریابی و … را  دارا هستند لذا دراین گونه شرکت ها یکپارچگی بین فعالیت های شرکت از اولویت تصمیمات مدیریتی می باشد بنابراین برای مدیر مانیتورینگ گزارش گیری از وضعیت پیشرفت شرکت از […]

راهکارهای شرکت های بازاریابی

راهکارهای شرکت های بازاریابی

راه کارهای شرکت های بازایابی باتوجه به اینکه اساس کار شرکت های بازاریابی تلفن و سایت می باشد بنابراین بهره وری حداکثر از قابلیت های تلفنی و سایت دراین گونه شرکت ها در اولویت می باشد. سیاست شرکت شبکه پرداز تندیس آریا زندگی کردن با مشتریان خود است و دراین راستا تجاربی از مشتریان خود […]

درباره ما :

شرکت شبکه پرداز تندیس آریا با به کارگیری کارشناسان مجری در حوزه ارتباطات داده ، فعالیت خود را در زمینه مشاوره ، طراحی ، اجرا ، نظارت و نگهداری انواع شبکه های کامپیوتری و مخابراتی متمرکز نموده و پرسنلی را به خدمت گرفته است که با اجرای پروژه های معتبر و ارائه راه حل های مفید در بهبود سرعت و امنیت شبکه های مشتریان، افتخار انجام پروژه های بزرگی را در کارنامه خود دارند.